DUPLEX - PROVEDENÉ MODERNIZACE 2ks VÝTAHŮ výškových budov

DuplexPŮVODNÍ zařízení výtahů „malý 250-320 kg, velký 500 kg“

NOVÉ zařízení výtahů „výtahy VELKÉ 800 kg“

  • kompletní výměna všech částí
  • zvětšení nosnosti „velkého výtahu TOV 500“ na nosnost 800 KG
  • zvětšení nosnosti „malého výtahu TOV 320“ na nosnost 800 KG
  • velikost obou kabin je shodná
  • zapojení obou výtahů do řízení systému DUPLEX
  • automatické kabinové a šachetní dveře

Pohon výtahu, strojovna, nosný rošt s odhlučněním
Elektroinstalace šachty a strojovny, rozvaděč výtahu a hlavní vypínač
Šachetní dveře - automatické
Tlačítka, ovládání a signalizace – kabina + stanice
Šachta – výtahová šachta zděná nebo betonová

Po provedené modernizaci nebo rekonstrukci výtahu, budou odstraněna provozní rizika dle ČSN 27 4007, tabulka A.1, A.2, A.3

Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex