Kompletní, rozšířený servis a rozšířený servis plus

ROZŠÍŘENÝ SERVIS

Servis výtahů

 • Na výtazích uvedených ve smlouvě je v normální pracovní době prováděn celkový základní servis v rozsahu: čištění, mazání, bezpečnostní kontroly*, revize, odborné zkoušky dle platných norem.
 • Potřebný pomocný materiál, čistící a  mazací prostředky jsou dodávány automaticky, jsou zahrnuty v ceně a zajištěny k ochraně životního prostředí.
 • Při opravě výtahu je materiál a výkon práce fakturován samostatně.
 • Základní servis bude prováděn v pracovní době od 8 do16 hod.
 • Po nahlášení závady nastupují servisní pracovníci na opravu do 6-ti hodin.
 • Nepřetržitá dispečerská služba 24 hodin denně

KOMPLETNÍ SERVIS

 1. Na výtazích uvedených ve smlouvě je v normální pracovní době prováděn celkový základní servis v rozsahu: čištění, mazání, bezpečnostní kontroly*, revize, odborné zkoušky dle platných norem.
 2. Potřebný pomocný materiál, čistící a  mazací prostředky jsou dodávány automaticky, jsou zahrnuty v ceně a zajištěny k ochraně životního prostředí.
 3. Do kompletního servisu patří běžné provozní poruchy odstraněné do jedné hodiny v nepřetržitém režimu 24 hodin denně - zdarma.
 4. V ceně rozšířeného servisu je zahrnut hodinový výkon práce s cestou a drobný materiál. Po nahlášení závady nastupují servisní pracovníci na opravu do 4 hodin. Nepřetržitá dispečerská služba 24 hodin denně

KOMPLETNÍ SERVIS Plus

  Servis výtahů
 1. Na výtazích uvedených ve smlouvě je v normální pracovní době prováděn celkový základní servis v rozsahu: čištění, mazání, bezpečnostní kontroly*, revize, odborné zkoušky dle platných norem.
 2. Potřebný pomocný materiál, čistící a mazací prostředky jsou dodávány automaticky, jsou zahrnuty v ceně a zajištěny k ochraně životního prostředí.
 3. Do kompletního servisu plus patří běžné provozní poruchy odstraněné po neomezenou dobu, bez středních a generálních oprav.
 4. Součástí tohoto servisu je neomezený výkon práce, cesta a drobný materiál.
 5. Kompletní servis bude prováděn v nepřetržitém režimu 24 hodin denně.
 6. Po nahlášení závady nastupují servisní pracovníci na opravu do 2 hodin.
 7. Nepřetržitá dispečerská služba 24 hodin denně

Při uzavřené smlouvě o servisní službě, která zahrnuje vyproštěním osob z výtahu, je předpoklad servisního zásahu do 30 minut po nahlášení závady.

* čištění, mazání, bezpečnostní kontroly včetně základního seřízení jsou prováděny v době revize podle periodik ČSN a v jejich mezidobí.